Mặt bằng Căn hộ Homyland 2 Quận 2

Với các diện tích 60 -110 m2 các căn hộ được thiết kế từ 2 tới 3 phòng ngủ, hợp lý và phù hợp an cư lạc nghiệp cho cư dân Căn hộ Homyland 2 Quận 2

1

Mặt bằng Căn hộ Homyland 2 Quận 2

Các loại căn hộ và diện tích.

2

Mặt bằng Căn hộ Homyland 2 Quận 2 khu A

3

Mặt bằng Căn hộ Homyland 2 Quận 2 khu B

Stt Căn hộ Diện tích
(m2)
Hướng VIEW Hướng cửa Stt Căn hộ Diện tích
(m2)
Hướng VIEW Hướng cửa
1 F4-A1 97.8 Góc, sông, CV, Q1 TN 1 F4-B1 97.8 Góc, Block A, NDT, Q1 TB
2 F4-A2 77.3 Q9 TN 2 F4-B2 77.3 NDT, Q1 TB
3 F4-A3 76 Q9 TN 3 F4-B3 71.9 NDT, Q1 TB
4 F4-A4 71.3 Q9 TN 4 F4-B4 59.9 NDT, Q1 TB
5 F4-A5 75.1 Q9 TN 5 F4-B5 103.5 NDT, Q1 TB
6 F4-A6 68.7 Q9 TN 6 F4-B6 111 Góc, NDT, Q1 TB
7 F4-A7 74.1 Q9 TN 7 F4-B7 99.7 Góc, sông, CV, Q1 ĐN
8 F4-A8 72.1 Góc, Q1, NDT TN 8 F4-B8 106.1 Sông, CV, Q1 ĐN
9 F4-A9 82.4 Góc, Q1, NDT, Nội khu ĐB 9 F4-B9 66.3 Sông, CV, Q1 ĐN
10 F4-A10 77.3 Q1, Nội khu ĐB 10 F4-B10 71.9 Sông, CV, Q1 ĐN
11 F4-A11 75.7 Q1, Nội khu ĐB 11 F4-B11 77.3 Sông, CV, Q1 ĐN
12 F4-A12 68.6 Q1, Nội khu ĐB 12 F4-B12 82.4 Góc, BlockB, sông, CV, Q1 ĐN
13 F4-A13 68.6 BlockB ĐB                   –        
14 F4-A14 75.7 BlockB ĐB                   –        
15 F4-A15 77.3 Sông ĐB                   –        
16 F4-A16 97.8 Góc, sông, CV, Q1 ĐB                         

Sơ đồ mặt bằng căn hộ

1-1

1-2

2-1

2-2

3-1

3-2

4-1

4-2

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8

0908267961
Back to top